sobota, 25 czerwca 2016

Złożenie kwiatów przed Tablicą upamiętniającą wydarzenia 25 czerwca 1976 r w Płocku.

W sobotę 25 kwietnia 2016 r. w samo południe delegacja członków płockiego Komitetu Obrony Demokracji złożyła  kwiaty  pod tablicą pamiątkową „Krok ku Wolności”, znajdującą się na budynku Książnicy Płockiej. Wiązanka kwiatów opasana była szarfą z napisem "Czerwiec 1976 r. Kod Płock Pamiętamy!". W delegacji znaleźli się: Longin Garkowski, zasłużony działacz Solidarności, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzysztof Borkowski, niegdyś członek Komisji Zakładowej Solidarności w Filii Politechniki Warszawskiej oraz Jolanta Machowska.


Członkowie KODu złożyli kwiaty pod tablicą, by upamiętnić pobitych, wyrzuconych z pracy oraz skazanych robotników, którzy odważyli się wyjść na ulice w 1976 r. protestując przeciwko drastycznym podwyżkom cen podstawowych produktów. Podwyżki były konsekwencją zaciągnięcia przezwładze PRL-u nadmiernej ilości kredytów konsumpcyjnych, co doprowadziło do wzrostu zadłużenia kraju i w efekcie skłoniło władze do podniesienia cen żywności.
Robotnicy ówczesnych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych - obecnie PKN Orlen, a także Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego „Naftoremont” oraz Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych „Elektromontaż” w Płocku opuścili zakłady i wyruszyli pod Komitet Wojewódzki PZPR, który mieścił się w budynku dziś zajmowanym przez Książnicę Płocką. Przyszli tam wiedząc, że strajkuje już Radom i Ursus, by walczyć razem o godne warunki życia dla swoich rodzin.


Składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji pragną uczcić pamięć robotników, szczególnie tych, którzy ucierpieli w trakcie protestu, a także wskutek rozpętanych później przez władzę represji. Pragną także przypomnieć o wadze demokracji, wolności słowa i wolności zgromadzeń dla zwykłych obywateli.

Brak komentarzy: