sobota, 16 czerwca 2018

Mistrzostwo się nam należy!!!


Mistrzostwo się nam należy!!!

A pan pani, którzy sądzą inaczej,
zostaną napiętnowani, wykastrowani,
aresztowani, wydaleni, itp.

Polska goła!!! Polska goła!!!

Rząd rządzi.... Sąd sądzi...
Partia decyduje!
Z Partią siup... Z Partią ślub...
Z Partią w grób...
Polska gra … Rosja ma …
A Partia sędziuje.
Polska goła! Polska goła!
Wszyscy widzą. Nikt nie woła.
Dupą do boiska, bramkę odwracamy.
Sędziów w dziób... Mordy w ciup...
I świat ogrywamy.
Sto do jajka! Sto do jajka!
Mówią w INFO... to nie bajka.
Polska mistrzem świata!
Ustrojona, już niegoła?
Polska mistrzem świata!
Polska mistrzem świata!
Nikt nie widzi...wielu woła...
.......................

Adam Czejgis.

Brak komentarzy: