sobota, 9 czerwca 2018

Zapalmy światełko nim spłoną książki.


Światełko dla Sądów. Światełko dla wolności.

Większość rządząca, ubezwłasnowolniając Trybunał Konstytucyjny, a następnie Sąd Najwyższy, staje się praktycznie władzą absolutną i nieusuwalną.

Światełko dla Sądów. Światełko dla Wolności.

Taki rząd, co pod sztandarami sprawiedliwości społecznej i narodowej łamie Konstytucję - tę samą Konstytucję, którą te społeczeństwo i tenże naród legalnie ustanowili - taki rząd jest władzą antyspołeczną i antynarodową.

Światełko dla Polski. Światełko dla Płocka.

Każdy rząd, który fałszuje prawo (ten legalnie wybrany także) powinien natychmiast stracić demokratyczny mandat do sprawowania władzy.

Władza która dysponuje pieniędzmi obywateli, władza, która za te pieniądze bez kontroli zarządza administracją, wojskiem, policją, prokuraturą, mediami, ta sama władza uzależniając od siebie Sądy Powszechne, z automatu staje się antydemokratyczna i anty-obywatelska.

A rząd, który - łamiąc prawo – wywyższa nad wszystkie inne, jeden światopogląd, jedną idee, jedną religię, jeden naród lub część narodu, jest władzą z gruntu niesprawiedliwą, jest władzą wręcz nieludzką.

Zapalmy światełko, zanim zapłoną książki, zanim runą domy, zanim zapłaczą dzieci. Zapalmy światełko, oświetlmy drogę.

Adam Czejgis.

Brak komentarzy: